Onderzoek: Collectieve Intelligentie

Tijdens mijn eerste jaar op de opleiding Creative Media and Game Technology kreeg ik de opdracht om onderzoek te doen naar Collectieve Intelligentie.

“Collectieve intelligentie is een gedeelde intelligentie of groepsintelligentie die voortkomt uit de interactie (samenwerking of competitie) tussen personen en/of ‘computers’. Collectieve intelligentie betekent dat een groep slimmer is dan de som der delen en slimmer dan het slimste individu.” aldus Wisdom of the Crowd.

Tijdens dit project hebben wij collectieve intelligentie aangetoond binnen een Minecraft Project. Binnen dit project was het de bedoeling om zonder instructie de Markthal uit Rotterdam na te maken.

Het resultaat hiervan is te zien in onderstaande video.