AI: Implementatie minimax

Voor een schoolopdracht tijdens mijn derde jaar van de opleiding Creative Media and Gametechnologies kreeg ik de opdracht om een fictief schaakspel intelligent te maken. Dit heb ik gedaan door het algoritme Minimax te gebruiken. Dit algoritme heb ik ingebouwd bij de eenhoorns.

Minimax staat voor het minimaliseren van het maximaal haalbare voor tegenpartijen bij een competitie. Dit doet het algoritme door gebruik te maken van een beslisboom.

Het project is gebouwd in typescript. De eenhoorns hebben dezelfde mogelijkheden als de paarden in het traditionele schaakspel. Gandalf is vergelijkbaar met de koning binnen een schaakspel. Gandalf is te besturen door op een tegel te klikken van het schaakspel.

Probeer via deze link het algoritme te verslaan door Gandalf naar de overkant te loodsen!