The sky is not the limit,
it is the beginning!

Jeroen van der Rhee is een creatief technoloog met ondernemende en onderzoekende kwaliteiten. Jeroen kan je helpen met je online strategie en marketing, websites, webapplicaties en datavraagstukken.

Over Jeroen

Sinds zijn twaalfde houd Jeroen zich al bezig met het bouwen en designen van websites. Zijn eerste website ging over zijn konijnen. Tijdens zijn middelbare schoolperiode (HAVO) rondde hij zijn tweede en derde jaar tweetalig (VETO) af. Na zijn derde jaar koos hij voor het profiel Natuur en Techiek met als bijvakken economie en informatica. De middelbare schoolperiode rondde hij af met gemiddeld een 7,1.

Na zijn middelbare schoolperiode is Jeroen in 2017 gestart met de voltijd HBO opleiding Creative Media and Game Technologies aan de Hogeschool Rotterdam.

Naast deze opleiding werkt hij bij HJ Media Groep in Ridderkerk als Developer.

Skills